Факультет

педагогіки і психологіїНавчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри психології

Робочі навчальні програми

Загальна психологія з практикумом

Клінічна психологія

Конфліктологія

Психологія

Психологія творчості та обдарованості

Психологія (014.05 Середня освіта. Біологія)

Психологія (014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська)014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська)

Психологія особистості або спецкурс

Психологія (231 Соціальна робота)

Психологія (015.17 Професійна освіта)

Психологія управління

Експериментальна психологія та психодіагностика

Конфлікти в загальноосвітній школі

Психологія вищої школи

Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія вищої школи" 

Дошкільна психологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Юридична психологія

Психологія. Плани практичних занять для 11-Б, 13-М, 14-М, 15-Ф груп

Соціальна психологія (Психологія сім'ї) 41-П

Історія психології

Диференційна психологія

Основи психологічного консультування та психокорекції з практикумами

Методика викладання психології у вищих навчальних закладах

Арт-терапія

Психотерапія

Психологія професійної кар'єри

Вступ до спеціальності

Психологічна служба в системі освіти

Конфліктологія 6М2-СР(П), 62М-Б (П) 62М-Б(Пс) 60М2-СР(П) 62М-Б(з)Псонфліктологія 6М2-СР(П), 62М-Б (П) 62М-Б(Пс) 60М2-СР(П) 62М-Б(з)Пс

Конфліктологія 46-СР

Соціальна психологія 42-СП, 60-43 СП