Факультет

педагогіки і психологіїНауково-практична конференція "Актуальні проблеми практичної психології"

Запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, практичні психологи, педагоги, аспіранти психологічних і педагогічних спеціальностей до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології», яка відбудеться 12-13 листопада 2015 року на базі кафедри психології факультету педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за адресою: 41400, м. Глухів Сумської області, вул. Києво-Московська, 24, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (кафедра психології).

І. ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ (мова – українська, російська):

  1. Впровадження результатів наукових досліджень у повсякденну практику діяльності.
  2. Психологія вікового кризового розвитку особистості.
  3. Психологія виховання громадянина.
  4. Психоконсультування і психокорекція в професійній діяльності практичного психолога.
  5. Психологічна готовність вчителя (вихователя) до професійної педагогічної діяльності.
  6. Проблеми навчання і виховання «виняткових» дітей.

ІІ. УМОВИ УЧАСТІ (ОЧНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ) В КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. До 30 жовтня 2015 року надіслати в оргкомітет за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі матеріали:

1.1. Заявка учасника:

Прізвище ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Назва статті
Тематичний напрям
Форма участі (очна, заочна)
Адреса (для пересилки збірника статей у випадку заочної участі)
Телефон, e-mail
Потреба в гуртожитку Так /Ні

1.2. Електронний варіант тексту статті (5-7 сторінок);

1.3. Сканований чек про оплату статті (20 грн. за кожну сторінку формату А 4), що передбачає: 1) видання збірника; 2) витрати на канцтовари (очна участь); пересилка збірника (заочна участь).

 Примітки:

1. Рішення про публікацію матеріалів редакційна колегія повідомляє автору протягом 7 днів з часу їх надходження. 2. Редакційна колегія відхиляє матеріали, які не відповідають тематиці конференції або вимогам, які ставляться до наукових робіт (кошти повертаються з вирахуванням фінансових затрат на пересилку). 3. Збірник статей у випадку заочної участі надсилається протягом 14 днів після закінчення роботи конференції. 4. Публікації докторів наук є безкоштовними. 5. Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд: за рахунок організації відрядника чи власний кошт.

ІІІ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

1. Статті подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу: прізвище автора) в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 3,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм.

2. Порядок розміщення тексту:

1 рядок – тематика науково-практичної конференції (напівжирне накреслення, курсив).

2 рядок – посередині малими літерами (напівжирне накреслення) прізвище та ініціали автора (авторів).

3 рядок – малими літерами (звичайне накреслення) друкуються науковий ступінь, вчене звання та посада, місце роботи автора (авторів) публікації.

4 рядок – УДК

5 рядок – назва статті: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

6 рядок – анотація (мовою статті: 3-4 рядки): напівжирне накреслення.

7 рядок – ключові слова (мовою статті: 3-5 слів): напівжирне накреслення, курсив.

8 рядок – з абзацу друкується текст.

Зразок

Тематичний напрям науково-практичної конференції: Впровадження результатів наукових досліджень у повсякденну практику діяльності

Поліщук С.А.

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка)

УДК

ПСИХОЛОГІЯ ПОВСЯКДЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

…………………………………………………текст……………………………………………

Література

(не більше 5 першоджерел: оформлення згідно з вимогами до виконання дисертаційних робіт)

1. Бех І.Д. 100 ключів виховного успіху / І.Д. Бех // Шкільний світ: Спецвипуск. – 2009. − № 21−23 (485−487). – 151 с.

2. Поліщук В.М. Від кризи 7 років до кризи входження в дорослість: [монографія] / В.М. Поліщук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2013. – 146 с.

3. Психологія сім’ї / [Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А., Мисник С.О. та ін.]; за заг. ред. В.М. Поліщука. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 282 с.

Посилання в тексті вказуються у квадратних дужках: [12, с. 35].

РЕКВІЗИТИ ОПЛАТИ:

Банк одержувача: ПриватБанк

Картковий рахунок одержувача: 5168757267074583

ЕГРПОУ: 14360570

МФО банка одержувача: 305299

П.І.Б.: Старченко Катерина Володимирівна

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Старченко К.В. від П.І.Б.

Телефон для довідок:  0669848521 – Старченко Катерина Володимирівна