Факультет

педагогіки і психологіїНаукові праці викладачів кафедри соціальної педагогіки і соціальної за останні 5 років

Основні публікації членів кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи за останні 5 років (монографії, підручники, навчальні посібники)

МОНОГРАФІЇ

 1. Формування профорієнтаційної компетентності педагога: теорія і практика: монографія /Зінченко В.П., Харламенко В.Б.[та ін. ] / За ред. В.П.Зінченка. – Глухів: РВВ ГНПУ, 2010. – 198с.
 2. Міщик  Л.І. Теорія і практика професійної підготовки соціального педагога / Л.І. Міщик // Монографія. – Глухів: – РВВ ГНПУ імені О. Довженка. – 2011. – 116 с.
 3. Категорія «супроводу» як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими студентами : монографія / Л.І. Міщик, О.М. Зайцева, П.Г. Біліченко, Т.М.Тюльпа, Н.І.Заремська [та ін.]; [за заг. ред. Л.І.Міщик]. – Глухів : РВВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 222 с.
 4. Міщик Л.І. Соціально-педагогічна діяльність в умовах трансформації  суспільства : теоретичні та прикладні проблеми : монографія / С.П.Архипова, Т.М.Десятов, І.І.Курлик, Л.І.Міщик, Г.Я.Майборода та ін.; за заг. ред. С.П.Архипової. – Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є.І. 2014.– 234 с.
 5. Демченко О.П. Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи : моногафія / О.П.Демченко. – Видавничий Дім «Слово», 2014. – 416 с.

ПОСІБНИКИ

 1. Використання ситуації успіху у вихованні молодших школярів : навчально-методичний посібник /уклад. О.Грабчак; за ред. О.П.Демченко. – Вінниця, 2010. – 86 с.
 2. Демченко О.П. Скарбничка народних ігор : навчально-методичний посібник / О.П. Демченко, Г.І.Пасєка. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2011. – 64 с.
 3. Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навчально-методичний посібник для викладачів історії педагогіки, на допомогу студентам педагогічних ВНЗ під час самостійного вивчення теоретичних основ, підготовки до семінарських і практичних занять / О.П.Демченко. – Вінниця, 2011. – 324 с.
 4. Харламенко В.Б. Профорієнтологія: Програма навчального курсу / В.Б. Харламенко. – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 16 с.
 5. Міщик Л.І.Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» : навчальний посібник / Л.І. Міщик, О.П. Демченко; [за заг. ред. Л.І. Міщик]. – К. : Видавничий дім «Слово», 2013. – 328 с.
 6. Міщик Л.І. Перші кроки соціального педагога на шляху до професії : вступ до спеціальності : навчальний посібник / Л.І. Міщик, О.П.Демченко; [за заг ред. Л.І.Міщик]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – 338 с.
 7. Міщик Л.І. Науково-методичний посібник Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л.І. Міщик, Т.М. Тюльпа, Н.В. Решетняк, Л.Г. Федорова. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 166 с.
 8. Міщик Л.І. Понятійно-термінологічний словник для підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери діяльності / Л.І. Міщик, Т.М. Тюльпа, О.Д. Вєтрова, С.П. Панченко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 151 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Соціально-педагогічний супровід обдарованих дітей та молоді. Матеріали соціально-педагогічних проектів учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (17-19 травня 2011 року) / Упорядники: Л.І.Міщик, В.П.Зінченко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2011. – 108 с.
 2. Міщик Л.І. Програма безперервної педагогічної практики студентів ВНЗ (за ОКР бакалавр, спеціаліст» ГНПУ ім. О.Довженка [Текст] / Л.І.Міщик, В.Б.Харламенко, Н.В.Решетняк ; [за заг. ред. Міщик Л.І.]. – Глухів : РВВ ГПУ ім. О.Довженка, 2011. – 150 с.
 3. Міщик Л.І. Методичне забезпечення соціальним педагогом супроводу обдарованих дітей загальноосвітніх закладах / Л.І. Міщик, Л.В. Сапсаєнко, В.В. Олійник[за ред. Міщик Л.І.]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. – 100 с.
 4. Міщик Л.І. Методичний супровід для обдарованих студентів під час проходження педагогічної практики спеціальності «Соціальна педагогіка» [Текст] / Л.І.Міщик, Н.В.Решетняк, Т.М.Тюльпа, Л.В.Сапсаєнко [за ред. Л.І.Міщик]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. Олександра Довженка, 2012. – 120 с.
 5. Соціально-педагогічна робота з організації дозвілля дітей та молоді / Матеріали ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (29-31 березня 2012 року) / Упорядники: Л.І.Міщик, В.П.Зінченко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. – 144 с.
 6. Панченко С.П. Профілактика жорстокого поводження з дітьми : методичні рекомендації для соціальних педагогів та соціальних працівників / С.П.Панченко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 60 с.
 7. Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді. Методичні матеріали до проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (21-23 травня 2013 року) / Упорядники: Л.І.Міщик, В.П.Зінченко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 108 с.
 8. Демченко О.П. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з педагогіки / О.П.Демченко, О.М. Зайцева. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014. – 52 с.