Факультет

педагогіки і психологіїНаукова школа доктора педагогічних наук, професора Міщик Л.І.

НАУКОВА ШКОЛА

«Підготовка соціального педагога до впровадження

інноваційних технологій у процес розвитку особистості»

була сформована у 1991 році під керівництвом лауреата премії «Вчений року 1998», лауреата премії «Жінка року1997», доктора педагогічних наук, професора

Міщик Людмили Іванівни

наук школа

 

наук школа міщик онолена 2 копия

   Організація школи була необхідною з огляду на формування в Україні принципово нової парадигми соціальної політики, яка включала систему соціального захисту, соціальної допомоги та обслуговування населення, адекватне новим умовам розвитку нашого суспільства. Саме тоді виникла потреба у відповідних кадрах, соціальних та соціально-педагогічних працівниках нової формації.

   Першочерговим завданням школи було впровадження в навчальний процес підготовки соціального педагога інноваційних технологій реалізації соціальної політики в галузях освіти, охорони здоров’я, виробничої сфери.

     У роботі школи брали участь відомі вчені різних регіонів України. Серед них професори Капська А.Й., Звєрєва І.Д., Локарєва Г. В., Лактіонова Г.М., Поліщук З.А., Поліщук Ю.Й., Конончук А.І., Петрович В.П. та інші. До роботи школи були залучені вчені різних країн: Канади, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великобританії.

   Результативність роботи школи очевидна: були проведені і викликали неабиякий інтерес серед фахівців дослідження з різних проблем і тем. Серед них: крос-культурні дослідження із статево-рольових стереотипів (Трініті Вестерн ун-т, (Канада), проф. Торончук), з проблем інтеграції молодих інвалідів у суспільство (Магдебург - Стендаль ун-т, (Німеччина), проф. В. Бльомерс); із проблем потреб людей похилого віку (Мерілендський ун-тет, (США), проф. Х. Палій); з проблем стресу у людей, котрі обслуговують хворих (Мерілендський ун-тет, (США), проф. К.Морано) та інші.

   Результати цих науковців впроваджувались у навчальний процес, що у свою чергу склало підмурівок теоретичної та практичної підготовки фахівців із соціальної педагогіки.

Українська наукова школа проводила також виїзні засідання у закордонних університетах: Канади, Німеччини, Швеції тощо. Між багатьма університетами цих країн існують програми обміну студентами, які входили у склад школи. Такі студенти мали можливість ознайомитись із досвідом соціальної роботи спеціалістів безпосередньо на об’єктах їх діяльності.

Активна участь у роботі школи сприяла науково-пошуковій діяльності українських дослідників. Результати діяльності школи дали можливість захистити 22 дисертації. Серед них: Фурдуй С.Б. «Соціалізація обдарованих студентів у ВНЗ»; Гуріч В.М. «Соціальний правовий захист дітей»; Гладиш М.М. «Соціалізація студентів з особливими потребами».

Не менш вагомим є науково дослідні результати, викладені у магістерських роботах Єфіменко М. «Соціально-педагогічна компетенція батьків – важливий чинник соціалізації дитини з особливими потребами», Макарова М. «Соціально-педагогічні умови впливу на агресивну поведінку підлітка», Внучкової О. «Формуваннядуховних цінностей підлітків в умовах соціально-виховуючого середовища сім’ї».

     У сфері соціально-педагогічних послуг для населення школа розробила та реалізує наступні програми: «Ми такі ж як і усі»; «Здорове покоління»; для маленьких дітей програма «Друг», «Студентський педагогічний кіноклуб» тощо.

Публікаційна активність результатів досліджень Наукової школи:

- Міщик Л. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої професійної освіти: Монографія / Відп. ред. Л. Г. Коваль. – Запоріжжя: Промінь, 1997. – 370 с.

- Професійне спілкування: метод. рекомендації / Уклад. : З.І. Білоусова, Л.І. Міщик, Н.В. Загорська. – Запоріжжя : ЗДУ. –2000. –

- Локарєва Г.В. Педагогічне спілкування : науково-методичний посібник / Галина Василівна Локарєва, Людмила Іванівна Міщик, Олена Олексіївна Почерніна; Відп. за вип. Галина Василівна Локарєва. – Запоріжжя : ЗДУ, 2000. – 154 с.

- Міщик Л.І. Завдання та методичні матеріали для проведення педагогічної практики студентів університету: навч. посіб. для студ. ун-ту / Міщик Л.І., Почерніна О.О., Локарєва Г.В. – Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. — 122с.

- Міщик Л.І. Сучасні технології в роботі з сім'єю із проблем насильства: досвід, перспективи : метод. посібник для соціальних працівників, соціальних педагогів, студентів і викладачів факультету «Соціальна педагогіка та психологія» денної та заочної форм навчання / Л.І.Міщик, Т.П.Голованова, З.Г.Білоусова. – Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003.– 104 с.

- Міщик Л.І. Теорія і практика професійної підготовки соціального педагога / Л.І. Міщик // Монографія. – Глухів: – РВВ ГНПУ імені О. Довженка. – 2011. – 116 с.

- Міщик Л.І. Методичне забезпечення соціальним педагогом супроводу обдарованих дітей загальноосвітніх закладах / Л.І. Міщик, Л.В. Сапсаєнко, В.В. Олійник[за ред. Міщик Л.І.]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. – 100 с.

- Міщик Л.І. Методичний супровід для обдарованих студентів під час проходження педагогічної практики спеціальності «Соціальна педагогіка» [Текст] / Л.І.Міщик, Н.В.Решетняк, Т.М.Тюльпа, Л.В.Сапсаєнко [за ред. Л.І.Міщик]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. Олександра Довженка, 2012. – 120 с.

- Категорія «супроводу» як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими студентами : монографія / Л.І. Міщик, О.М. Зайцева, П.Г. Біліченко, Т.М.Тюльпа, Н.І.Заремська [та ін.]; [за заг. ред. Л.І.Міщик]. – Глухів : РВВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 222 с.

- Міщик Л.І. Понятійно-термінологічний словник для підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери діяльності / Л.І. Міщик, Т.М. Тюльпа, О.Д. Вєтрова, С.П. Панченко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 151 с.

- Енциклопедія для фахівців соціальної сфери (під грифом МОН) «Універсум Київ-Сімферополь, 2013 р. (с. 374-377 та 334-336).

- Міщик Л.І.Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» : навчальний посібник / Л.І.Міщик, О.П. Демченко; [за заг. ред. Л.І. Міщик]. – К. : Видавничий дім «Слово», 2013. – 328 с.

- Міщик Л.І. Перші кроки соціального педагога на шляху до професії : вступ до спеціальності : навчальний посібник / Л.І. Міщик, О.П.Демченко; [за заг ред. Л.І.Міщик]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – 338 с.

Результати роботи школи були представлені і дістали схвалення на Всеукраїнських та міжнародних конференціях:

-      Перша Міжнародна соціально-педагогічна конференція «Місія соціального педагога у церкві і сучасне суспільство» (Львів, 19-20 жовтня 2008 р.).

-    Круглий стіл «Інноваційні технології з підготовки соціальних педагогів на сучасному етапі розвитку України» (Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка, 9-10 березня 2009 р.).

-     ІV Міжнародна соціально-педагогічна конференція (29-30 вересня 2009р.).

-     Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності» (м. Ніжин, 11-13 лютого 2010р).

-    Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна педагогіка: наука, професія, діяльноіть (досягення двох десятиліть)» (м. Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2013 р.)

- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми соціального включення в європейський освітній простір» (м.Глухів, 18-19 вересня 2014 року) тощо.