Факультет

педагогіки і психологіїУспішний захист звітів із виробничої практики студентів-магістрантів спеціальності «Соціальна педагогіка»

15 квітня 2015 р. відбулася підсумкова конференція за результатами виробничої практики: на робочому місці викладача студентів-магістрантів денної форми навчання, спеціальності «Соціальна педагогіка», яка проходила на базі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

IMG 20150416 132904IMG 20150416 132852

   Під час виробничої практики студенти мали можливість ознайомитись із практичною навчально-методичною та організаційно-виховною роботою викладача, поглиблити і розширити теоретичні знання із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосовувати їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань, виконувати професійні обов’язки викладача, що сприяло формуванню у студентів-магістрантів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи, а також професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією. Вони отримали змогу випробувати свої знання і вміння у розв’язанні виробничих питань і прийнятті управлінських рішень.

     Результати проходження практики студенти представили у формі звіту, доповіді та презентації. Під час захисту магістранти демонстрували фото, де вони працювали на робочих місцях, ділились враженнями, своїми думками про навчальну, виховну та наукову роботу у виші, розповідали про труднощі, з якими довелось зустрітися та способи їх подолання.

   Процедура захисту практики також передбачала відповіді на запитання, які стосувалися виконання завдань програми практики. Студенти виявили вміння і навички самостійно проектувати і здійснювати професійну діяльність у рамках обраного напряму підготовки.

    Практика стала фундаментом для формування готовності майбутніх фахівців до здійснення соціально-педагогічної діяльності, потреби здобувати і застосовувати нові теоретичні і методичні знання й одночасно засвоювати передовий досвід.

 ФОТОЗВІТ

https://drive.google.com/folderview?id=0BwQigO7y4J6pfkNOV0dITmQzWkVfTkd3R2pZWGVCNzNiYTZ6LUREcGxyTmk2aWpOYmZjeDQ&usp=sharing