Факультет

педагогіки і психологіїІсторія факультету

Історія розвитку факультету

15 листопада 2002 р. Міністерство освіти і науки України видало наказ № 657 про створення в м. Кролевець факультету Глухівського державного педагогічного університету.

15 грудня 2002р. на виконання наказу Міністерства ректором університету проф. Курком О.І. видано наказ № 101 „Про створення факультету Глухівського державного педагогічного університету в м. Кролевець”.

Керівництвом Кролевецької районної державної адміністрації передано у власність університету для потреб факультету дитячий садочок № 3 та міський спортивний комплекс.

На факультеті було створено дві кафедри: теорії та методики фізичного виховання і соціальної педагогіки. Роботу кафедри забезпечували спочатку штатні працівники - к.п.н., професор Васін Ю.Г., к.п.н., доцент Синіговець В.І., асистент Опанасенко С.М., провідний фахівець Васіна Т.Л., лаборант Петрикей О.О. та 14 викладачів-сумісників.

У  2004-2005 кількість  штатних викладачів зросла до 8, 2005-2006 – до 17. У 2008-2009 навчальному році соціально-гуманітарний факультет  перейменовано на соціально-гуманітарний інститут Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка і нараховував уже 4 кафедри (соціальної педагогіки, медико - біологічних дисциплін та туризму, теорії та методики фізичного виховання, спортивно-педагогічного удосконалення). Професорсько-викладацький склад поповнювався науковими кадрами, зокрема, кафедри інституту очолювали к.п.н., професор Курок О.І., к.б.н., професор Курілова В.І., к.п.н. Тюльпа Т.М., к.п.н., доцент Седляр Ю.В.

З 1 вересня 2010 року на базі соціально-гуманітарного інституту створено факультет педагогіки і психології.

Кафедри факультету

Сьогодні на факультеті навчається близько 1019 студентів за денною та заочною формами навчання.

Навчальна робота спрямовується на забезпечення високого рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів, їхнього професійного становлення.

У структурі факультету є 3 кафедри:

  • Кафедра теорії і методики фізичного виховання (завідувач - професор , к.б.н. Курілова В.І.)
  • Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи  (завідувач – професор, д.пед.н. Міщик Л.І.)
  • Кафедра психології (завідувач – професор, д.псих. н. Поліщук В.М.)

Навчально-виховний процес здійснюють:  професори,  доценти, заслужені тренери України. Для читання спецкурсів запрошуються професори Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту української мови НАН України, Інституту педагогіки АПН України, Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Навчальна робота на факультеті тісно поєднується з науковою й позанавчальною. На базі університету кафедрами постійно проводяться наукові конференції, семінари тощо. Студенти факультету є переможцями й призерами обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змагань, олімпіад і конкурсів.