Кафедри факультету

Сьогодні на факультеті навчається близько 1019 студентів за денною та заочною формами навчання.

Навчальна робота спрямовується на забезпечення високого рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів, їхнього професійного становлення.

У структурі факультету є 3 кафедри:

  • Кафедра теорії і методики фізичного виховання (завідувач - професор , к.б.н. Курілова В.І.)
  • Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи  (завідувач – професор, д.пед.н. Міщик Л.І.)
  • Кафедра психології (завідувач – професор, д.псих. н. Поліщук В.М.)

Навчально-виховний процес здійснюють:  професори,  доценти, заслужені тренери України. Для читання спецкурсів запрошуються професори Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту української мови НАН України, Інституту педагогіки АПН України, Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Навчальна робота на факультеті тісно поєднується з науковою й позанавчальною. На базі університету кафедрами постійно проводяться наукові конференції, семінари тощо. Студенти факультету є переможцями й призерами обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змагань, олімпіад і конкурсів.