Факультет

педагогіки і психологіїПерелік напрямів підготовки (спеціальностей):

ОКР «Бакалавр»:

- галузь знань: 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»;

- галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

напрям підготовки: 6.010106 «Соціальна педагогіка»;

- галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

напрям підготовки: 6.030103 «Практична психологія»;

- галузь знань: 1301 «Соціальне забезпечення»

напрям підготовки: 6.130102 «Соціальна робота».

ОКР «Спеціаліст»:

- галузь знань: 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

спеціальність: 7.01020101 «Фізичне виховання»

спеціалізація: методика спортивно-масової і туристичної роботи;

- галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

спеціальність: 7.01010601 «Соціальна педагогіка»

спеціалізація: практична психологія;

- галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальність: 7.03010301 «Практична психологія».

ОКР «Магістр»:

- галузь знань: 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

спеціальність: 8.01020101 «Фізичне виховання»

спеціалізація: методика спортивно-масової і туристичної роботи;

- галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

спеціальність: 8.01010601 «Соціальна педагогіка»

спеціалізація: практична психологія;

- галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальність: 8.03010301 «Практична психологія».