Історія розвитку факультету

15 листопада 2002 р. Міністерство освіти і науки України видало наказ № 657 про створення в м. Кролевець факультету Глухівського державного педагогічного університету.

15 грудня 2002р. на виконання наказу Міністерства ректором університету проф. Курком О.І. видано наказ № 101 „Про створення факультету Глухівського державного педагогічного університету в м. Кролевець”.

Керівництвом Кролевецької районної державної адміністрації передано у власність університету для потреб факультету дитячий садочок № 3 та міський спортивний комплекс.

На факультеті було створено дві кафедри: теорії та методики фізичного виховання і соціальної педагогіки. Роботу кафедри забезпечували спочатку штатні працівники - к.п.н., професор Васін Ю.Г., к.п.н., доцент Синіговець В.І., асистент Опанасенко С.М., провідний фахівець Васіна Т.Л., лаборант Петрикей О.О. та 14 викладачів-сумісників.

У  2004-2005 кількість  штатних викладачів зросла до 8, 2005-2006 – до 17. У 2008-2009 навчальному році соціально-гуманітарний факультет  перейменовано на соціально-гуманітарний інститут Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка і нараховував уже 4 кафедри (соціальної педагогіки, медико - біологічних дисциплін та туризму, теорії та методики фізичного виховання, спортивно-педагогічного удосконалення). Професорсько-викладацький склад поповнювався науковими кадрами, зокрема, кафедри інституту очолювали к.п.н., професор Курок О.І., к.б.н., професор Курілова В.І., к.п.н. Тюльпа Т.М., к.п.н., доцент Седляр Ю.В.

З 1 вересня 2010 року на базі соціально-гуманітарного інституту створено факультет педагогіки і психології.