Факультет

педагогіки і психологіїДекан факультету

Вас вітає факультет педагогіки і психології!

 

Цюкало Людмила Євгеніївна - кандидат хімічних наук, доцент

Освіта і наукові ступені:

  1. Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006.
  2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1999 рік, диплом магістра за спеціальністю «Хімія-аналітична хімія», кваліфікація «Хімік, викладач хімії».
  3. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2011 рік, диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація «Викладач фізичного виховання».

Дисертаційна робота:

"Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони – твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42-"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, лютий 2006 р.

Відзнаки і нагороди:

  1. Лауреат премії Президента України для молодих вчених. Указ Президента України №891/2009.
  2. Грамота управління освіти і науки обласної держадміністрації  з нагоди Дня науки, 2011 рік.
  3. Грамота міської ради з нагоди Дня працівників освіти, 2013 рік.
  4. I премія Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з хімії, Київ, 1999 рік.

Наукові інтереси:

- сорбційно-спектроскопічне, сорбційно-атомно-абсорбційне та візуальне тест-визначення важких металів (плюмбум, цинк) та деяких аніонів у природних об'єктах та харчових продуктах;

- аналіз біологічних рідин та засобів гігієни на вміст аніонів, зокрема, флуориду та оксалату;

- формування здорового способу життя студентської молоді.

Найвагоміші публікації:

Всього 55 наукових праць, в тому числі 4 патенти України, статті (4 у Scopus) і тези доповідей на наукових конференціях Всеукраїнського і Міжнародного рівнях.

Міжнародні видання:

1. Определение молибдена иммобилизированным на кремнеземе 1,5-дифенилкарбазоном // Журн. аналит. химии. -  2000. – Т. 55, № 7. – с. 708-713. (Scopus).

2. Xylenol Orange adsorbed silica surface as a solid phase reagent for lead 

determination using diffuse reflectance spectroscopy // Talanta – 2002. – V. 58. – P. 861-868. (Scopus).

3. Тест-определение свинца и цинка в воде с использованием иммобилизованного на кремнеземе ксиленолового оранжевого // Журн. аналит. хим. - 2004. - Т. 59, № 4. - С. 434-439. (Scopus).

4. Determination of fluoride and oxalate using the indicator reaction of Zr(IV) with methylthymol blue adsorbedsilicagel // – 2007. – V. 597. – P. 171-177. (Scopus).

5. Solid phase reagents based 1,5-diphenylcarbazone adsorbed silica gel surface // Functional materials. – 2001. – Т. 8, № 2. -  Р. 382-385.

Патенти:

1. Спосіб сорбційно-спектроскопічного визначення плюмбуму(ІІ) 7G01N30/48 // Патент України на корисну модель UA № 9690 А від 9.03.2005. – Надрук. 17.10.2005. – Бюл. № 10.

2. Спосіб тест-визначення плюмбуму(ІІ) 7G01N30/48 // Патент України на корисну модель UA № 9689 А від 9.03.2005. – Надрук. 17.10.2005. – Бюл. № 10.

3. Спосіб визначення флуориду B01J 20/283 // Патент України на винахід UA № 79408 від 27.06.2006. – Надрук. 11.06.2007. – Бюл. № 8.

4. Спосіб визначення оксалату в сечі B01J 20/283 // Патент України на винахід UA № 79409 від 27.06.2006. – Надрук. 11.06.2007. – Бюл. № 8.

Посібники:

1. Основи наукової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури // Навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізичне виховання». - Глухів: РВВ ГНПУ ім. О.Довженка. - 2011. - 250 с.

2. Біохімія // Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання». - Глухів: РВВ ГНПУ ім. О.Довженка. - 2012. - 88 с.