Факультет

педагогіки і психологіїКафедра теорії і методики фізичного виховання

Ліцензування іноземних громадян та осіб без громадянства

Концепція освітньої діяльності Фізична культура

CONCEPT OF EDUCATIONAL ACTIVITY

EDUCATIONAL - PROFESSIONAL PROGRAM "MIDDLE EDUCATION (PHYSICAL CULTURE)" the first (Bachelor) level of higher education

CONCEPT OF EDUCATIONAL ACTIVITY

WORK PROGRAM OF THE ACADEMIC DISCIPLINE “BASICS OF THE SCIENTIFIC RESEARCH

Academic Program 

Educational and professional program of the discipline «Theory and Methods of Teaching Orienteering»

WORKING PROGRAM OF EDUCATONAL DISCIPLINE“HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION”

WORKING PROGRAM OF EDUCATONAL DISCIPLINE “SPORTS METROLOGY”

Educational and professional program of the discipline «Physiological Basis of Physical Education and Sport» 

Educational and professional program of the discipline «Theory and Methods of Teaching Tourism»

Educational and professional programof the discipline «Organization and management of physical culture and sports»

Educational and professional program of the discipline "Pedagogy" for students

The theory and method of teaching swimming

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAM

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 014 «Середня освіта (Фізична культура)»014 «Середня освіта (Фізична культура)»

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 014 «Середня освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «Середня освіта (Фізична культура)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

SCHEDULE OF EDUCATIONAL STUDIES Faculty of Pedagogy and Psychology Full-time education

SCHEDULE OF EDUCATIONAL STUDIES Faculty of Pedagogy and Psychology Full-time education

SCHEDULE OF EDUCATIONAL STUDIES Faculty of Pedagogy and Psychology Full-time education

EDUCATIONAL  PLAN 

За крок до перемоги

Команда Глухівського НПУ імені Олександра Довженка з волейболу 21 – 23 лютого 2017 року взяла участь в  обласних змаганнях (серед чоловічих команд) у залік XV обласної універсіади серед вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації Сумської області.

Детальніше...

Викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання

Завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання

Курілова Валентина Іванівна - кандидат біологічних наук, професор

Закінчила Мелітопольськй державний педагогічний інститут, аспірантуру при факультеті фізичного виховання ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Тема кандидацької дисертації: «Изменения состава тела и гидротационной способностей тканей при различных воздействиях на организм», 1968 рік.  Тема докторської дисертації: «Становление и развитие туристско-краеведческой работы в общеобразовательной школе». Стаж роботи у ВУЗі  48 років. Відмінник народної освіти. Має понад 100 публікацій, в тому числі і в закордонних виданнях.

Коло наукових інтересів: Обґрунтування впливу активного туризму на організм школярів та студентської молоді.

Детальніше...

Навчальні дисципліни, вивчення яких забезпечує кафедра теорії і методики фізичного виховання

1. Нові інформаційні технології;

2. Фізіологія людини;

3.Основи медичних знань;

4. Анатомія людини;

5. Вступ до спеціальності;

6. Екологія внутрішнього світу людини;

7. Теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання;

8. Теорія і методика викладання гімнастики;

9. Теорія і методика викладання легкої атлетики;

10. Теорія і методика викладання баскетболу;

Детальніше...