Факультет

педагогіки і психологіїВикладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання

Завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання

Курілова Валентина Іванівна - кандидат біологічних наук, професор

Закінчила Мелітопольськй державний педагогічний інститут, аспірантуру при факультеті фізичного виховання ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Тема кандидацької дисертації: «Изменения состава тела и гидротационной способностей тканей при различных воздействиях на организм», 1968 рік.  Тема докторської дисертації: «Становление и развитие туристско-краеведческой работы в общеобразовательной школе». Стаж роботи у ВУЗі  48 років. Відмінник народної освіти. Має понад 100 публікацій, в тому числі і в закордонних виданнях.

Коло наукових інтересів: Обґрунтування впливу активного туризму на організм школярів та студентської молоді.

Члени кафедри:

Штатні

Седляр Юрій Валерійович – кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив Київський державний інститут фізичної культури, аспірантуру цього ж навчального закладу. В системі вищої освіти працює з 1982 р. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни медико-біологічного циклу, теорію і методику підготовки юних спортсменів, теорію і методику викладання плавання.  На даний момент має  39 наукових і 4 методичних публікації. Бере участь в змаганнях з плавання серед ветеранів. Найкращим досягненням є 5-е місце на чемпіонаті Європи, 2011 р., м. Ялта.

Коло наукових інтересів: Техніка плавання, методика тренування плавців, спортивне скелелазіння.

Кузюра Генадій Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Закінчив Смоленський державний інститут фізичної культури, 1994-1997, спеціальність фізична культура і спорт. Аспірантуру в Національному педагогічному університету ім. М.П. Драгоманова. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліну - теорія і методика фізичного виховання. Займається науковим обґрунтуванням розвитку спеціальних рухових здібностей у процесі занять спортивними іграми. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Має 8 статей 1 методичний посібник.

Коло наукових інтересів: Методика підготовки фахівців з баскетболу в умовах вузівської системи навчання.

Синіговець Василь Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент

Відмінник освіти України; Має подяку Президента України. Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка в 1980 р. за спеціальністю вчитель фізичного виховання. Аспірантуру при кафедрі кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України в 1993 р. Захистив дисертаційну роботу для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Побудова фізичних вправ вибіркового характеру в фізичному вихованні дітей, хворих на церебральний параліч». Автор чотирьох посібників і близько 80 наукових статей. Підготовив кандидата педагогічних наук. Основні дисципліни: біомеханіка, спортивна метрологія, спортивна морфологія, основи наукових досліджень.

Коло наукових інтересів: Біомеханічний контроль рухової функції. Структурні елементи навчання руховим діям. Інформаційні технології в процесі навчання руховим діям.

Синіговець Лариса Іванівна – асистент 

Закінчила Харківську державну академію культури в 2000 р. за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури», кваліфікація: історик-музеєзнавець; Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в 2013 р., за спеціальністю «Педагогічна вища освіта», кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів; Аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Тема дисертаційної роботи «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської роботи в школі». З 2004 року працює в Глухівському національному університеті. Має 10 наукових статей. Основні дисципліни: історія фізичної культури, організація краєзнавчо-туристської діяльності, теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання, теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки.

Коло наукових інтересів: Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської діяльності засобами інформаційної технології.

 

Клиндух Тетяна Іванівна - асистент 

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1992, майстер спорту зі спортивної гімнастики СРСР. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання гімнастики, теорія і методика викладання рухливих ігор, теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання, теорія і методика викладання шейпінгу та аеробіки, фізичне виховання в спеціальних медичних групах. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Закінчила аспірантуру. Тема дисертації: «Формування рухових умінь і навичок дівчат 10-12 років у процесі занять гімнастикою». Кількість публікацій: 8.

Коло наукових інтересів: Педагогічні технології навчання гімнастичним вправам дівчат 5-7 класів.

Опанасенко Світлана Миколаївна - асистент

У 2005 році закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Магістр педагогічної освіти, викладач біології. 2009-2013 навчалася в аспірантурі в Інституті біології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни ТМВ валеології, гігієна, фізична реабілітація, анатомія, екологія, спортивна медицина, основи медичних знань. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. 13 наукових праць з них 8 статей, 4 тез доповідей, 1 двоосібна монографія.

Коло наукових інтересів: Основні наукові принципи становлення гігієни у ХХ і ХХI столітті.

 

Борсук Микола Петрович - асистент 

Закінчив Сумський філіал Харківського політехнічного інституту ім. Леніна, 1985 р. та магістратуру в Глухівському державному педагогічному університеті ім. О. Довженка в 2009 р. Кандидат в майстри спорту СРСР з дзюдо та самбо. Інструктор з рукопашного бою та карате-до. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання спортивної боротьби, теорія і методика викладання самооборони та рукопашного бою, національні та східні одноборства, спортивно-педагогічне удосконалення: спортивні одноборства. Кількість публікацій: 5.

Коло наукових інтересів: Філософські основи педагогічної системи Дзігаро Кано та їх роль у вихованні молодих дзюдоїстів.

Луцик Михайло Миколайович - асистент

Закінчив Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки. У 2010 році закінчив магістратуру Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка. Спеціальність: викладач фізичного виховання. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання настільного тенісу, бадмінтону, теорія і методика викладання плавання, теорія і методика викладання гандболу, теорія і методика викладання волейболу, спортивно-педагогічне удосконалення: настільний теніс. Педагогічна практика на робочому місці вчителя.

Коло наукових інтересів: Особливості багаторічної підготовки гравців в настільному тенісі на спеціальності «Фізичне виховання».

Павленко Віталій Йосипович – старший викладач 

Закінчив Чернігівський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: вчитель фізичного виховання. Заслужений тренер України з 2005 р. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: організація спортивно-масової роботи, фізкультурно-спортивні споруди та тренажери, організація управління фізичної культури і спорту. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій - 2 статті.

Коло наукових інтересів: Методика підготовки фахівців з лижного спорту в умовах вузівської системи навчання, а також в умовах лісосніжної зими.

Пильтяй Сергій Володимирович - асистент

У 2003 р. закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології, організатора туристичної роботи. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання гімнастики; теорія і методика викладання силових видів спорту; теорія і методика викладання рухливих ігор; методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах. Кількість публікацій: 8 у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: Оцінка ефективності технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в сучасних умовах.

Редько Сергій Юрійович - асистент

У 2012 р. закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладач фізичного виховання. Вчитель фізичної культури і валеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання волейболу; теорія і методика викладання баскетболу; теорія і методика викладання спортивних ігор; спортивно-педагогічне удосконалення: волейбол. Тема наукового дослідження: «Методика розвитку спеціальних рухових здібностей студентів у процесі занять у групах спортивно-педагогічного удосконалення». Кількість публікацій: 6 у фахових виданнях та 5 у інших.

Коло наукових інтересів: Швидкісно-силова підготовка старшокласників у процесі секційних занять волейболу.

Щасливий Сергій Миколайович - асистент

Майстер спорту з футболу. Закінчив Харківський державний інститут фізичної культури та Харківську державну академію фізичної культури. Спеціальність: фізична культура і спорт. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: спортивно-педагогічне вдосконалення: футбол (чоловіки), теорія і методика викладання гандболу, теорія і методика викладання нетрадиційних видів спорту. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій: 5.

Коло наукових інтересів: Техніка в футболі, методика, тренування футболістів.

Шкура Володимир Михайлович - асистент

Закінчив Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю фізичне виховання. Кваліфікація: вчитель фізичного виховання середньої школи. Нагороджений медаллю «За трудову здібність». Майстер спорту України. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: організація туристичної роботи, теорія і методика викладання туризму, теорія і методика викладання спортивного орієнтування. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Тема наукового дослідження: «Вплив фізичних навантажень на організм студентів під час спортивних категорійних походів». Кількість публікацій  - 10.

Коло наукових інтересів: Вплив фізичних навантажень на поставу спортсменів-туристів під час спортивних категорійних гірських походів.

Пустовойт Петро Андрійович - асистент

Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. О. Макаренка, 1994 р. Коломийський інститут, 1985 р. Відмінник освіти України. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання футболу, теорія і методика викладання легкої атлетики, спортивно-педагогічне вдосконалення: футбол (жінки). Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій - 5.

Коло наукових інтересів: Техніка в футболі, методика та тренування юних футболістів.

 

Якущенко Юрій Петрович - асистент

Закінчив Смоленський державний інститут фізичної культури, 1979 р. Викладач фізичної культури і спорту. Відмінник освіти України. Старший вчитель, 1986 рік. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання обраного виду спорту, Олімпійський і професійний спорт, теорія і методика викладання легкої атлетики. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій: 8.

Коло наукових інтересів: Особливості методики розвитку витривалості у бігунів на середні дистанції. Методика підготовки фахівців з легкої атлетики в умовах вузівської системи навчання.

Шевцов Олексій Олександрович - асистент

У 1997 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка. Спеціальність: фізична культура. У 2004 році Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Спеціальність: викладач фізичної культури. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання легкої атлетики, спортивно-педагогічне вдосконалення: легка атлетика. Педагогічна практика на робочому місці вчителя.

Коло наукових інтересів: Вплив занять з волейболу на всебічний розвиток студентів.

Сумісники

 

Бутенко Галина Олександрівна - асистент 

Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Спеціальність: викладач фізичної культури. У 2012 році закінчила магістратуру Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка. Спеціальність: фізичне виховання. Відмінник освіти у 2007 році. З 2011 р. майстер спорту зі спортивного туризму. Кількість публікацій: 7 статей.

Пилипенко Іван Миколайович - асистент

Закінчив (1979-1981) Донецький технікум фізичної культури і спорту профтехосвіти СРСР. Спеціальність: викладач фізичної культури. (1984-1988) Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: Викладач початкового військового навчання і фізичного виховання. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліну основи масажу, практика на робочому місці тренера, вчителя. Педагогічна практика на робочому місці вчителя.

 

Калишенко Галина Олександрівна -  асистент

У 2004 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. Спеціальність: фізичне виховання. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання музично-ритмічного виховання, теорія і методика викладання гімнастики дітей молодшого шкільного віку, теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки. Педагогічна практика на робочому місці вчителя. Кількість публікацій: 6.

Скороходова Лариса Олександрівна - асистент

Закінчила Львівський державний інститут фізичної культури. На кафедрі ТМФВ викладає дисципліну теорія і методика викладання лижного спорту. Тема наукового дослідження: «Самостійне освоєння рухових дій в умовах лижного збору студентів» та «Динаміка розвитку координаційних здібностей студентів різної спеціалізації на заняттях з лижного спорту».

Стожок Сергій Григорович - асистент

На кафедрі ТМФВ викладає дисципліни: теорія і методика викладання спортивної боротьби, теорія і методика викладання самооборони та рукопашного бою, національні та східні одноборства, теорія і методика викладання тенісу, теорія і методика викладання силових видів спорту. Педагогічна практика на робочому місці вчителя.

Гердт Марина Валеріївна - старший лаборант