Факультет

педагогіки і психологіїКафедра психології

23 квітня – День Психолога

23 квітня в Україні відзначається Всеукраїнський день психолога. Святкували його викладачі кафедри психології ГНПУ ім. О. Довженка і студенти спеціальності «Психологія» протягом тижня, оскільки поєднали з днями кафедри психології. За цей час були проведені різноманітні заходи, зокрема, майстер-клас «Вконтакті із собою» від Т. М. Євменової, канд. психол. н., ст. викладача; публічна лекція «Біологія кохання: репродуктивні стратегії чоловіків і жінок», яку провів психолог університету  Ю. В. Рябко; публічна лекція «Психологічні особливості феномену комічного в Інтернеті» запропонована О. В. Зінченком, канд. психол. н., ст. викладачем; у межах засідання психологічного кіноклубу Ю. В. Рябко організував перегляд фільму «Правдивий брехун» з подальшим обговоренням. Слід зазначити, що запропоновані заходи проводилися не тільки для студентів-психологів, зацікавились ними і студенти інших факультетів, які активно брали участь і в тренінгу, і в обговоренні побаченого і почутого.

Закінчилося свято нагородженням студентів грамотами і дипломами за досягнення в своїх перших наукових розвідках, за активність у навчанні та громадській діяльності. Студенти теж не залишилися «в боргу» – організували ігри за участю викладачів, нагородили кожного з них грамотою, придумавши гумористичну номінацію, створивши тим самим неформальну святкову атмосферу. Закінчилося дійство імпровізованим концертом, який організували  студенти-психологи.

Кафедра вітає студентів-психологів, викладачів, практичних психологів із професійним святом. Бажає плідної праці, самовдосконалення і позитивних емоцій від взаємодії. Особлива подяка студентам-психологам за активність, самоорганізацію, креативність.

20180426 112524

 

20180426 112620

 

20180426 130102

 

photo 2018 04 26 09 45 24

Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів "Молодіжна наука в контексті нової української школи"

У межах науково-практичної конференції студентів, аспірантів «Молодіжна наука в контексті нової української школи» 13 березня відбулося пленарне засідання, на якому звітували про результати своїх наукових здобутків студенти-магістранти. Слід відзначити високий рівень доповідей. Усі здобувачі вищої освіти мають по кілька публікацій з обраних тем, відповідні сертифікати.

Призові місця розподілилися так:

І місце – Палєєва Тетяна;

ІІ місце – Демешко Вікторія;

ІІІ – Нещимна Єлизавета.

Зазначені студенти нагороджуються почесними грамотами.

IMG 6960  IMG 6997

IMG 7003  IMG 7005

Детальніше...

Історичний дискурс

Кафедра психології, як науково-навчальний підрозділ університету, створена у 2011 році (з 1998 року це була кафедра психології та дошкільної педагогіки, з 2007 року – кафедра психології, яка започаткувала системну підготовку фахівців із спеціальності «Практична психологія»: ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»).

Свого часу на кафедрі працювали Іван Кіндратович Тарасенко (1985−1994 рр.) – кандидат психологічних наук, доцент, співавтор одного з перших у СРСР посібника з основ педагогічної майстерності / за ред. І. Зязюна, згодом – академіка НАПН України); Володимир Іванович Тютюнник (1985−1993 рр.): зараз – доктор психологічних наук, професор Новгородського педагогічного університету (Росія); Ганна Андріївна Кириленко (1960−1999рр.) – доцент, кандидат біологічних наук, Віра Олександрівна Озольс (1989 – 1994 рр.) – доцент, кандидат педагогічних наук; Наталія Володимирівна Карпенко (1985 – 2008 рр.) – доцент, кандидат психологічних наук; Катерина Семенівна Дрозденко (1976 – 2013 рр.) – доцент, кандидат психологічних наук.

Пріоритетні навчально-методичні завдання кафедри: удосконалення змісту та викладання навчальних дисциплін, поєднання КМСОНП із випробуваними історичним часом вітчизняними методами навчання, впровадження мультимедійних засобів навчання; наукові – дисертаційні дослідження, видання підручників і посібників, розробка наукових проектів (університетський рівень; державний та євроінтеграційний рівні).

Авторські дослідження викладачів сконцентровані навколо теми кафедри: «Формування психологічної готовності педагога та професійної компетентності практичного психолога до педагогічної діяльності». У її пізнавальному руслі функціонує передусім такий науковий напрям як «Психологія кризового розвитку особистості».

Викладачі кафедри психології

Завідувач кафедри:

 

Ільїна Ніна Михайлівна – кандидат психологічних наук,  доцент

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:«Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини Б.Ф. Баєва та І.О. Синиці)» (спеціалізована вчена рада Д. 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – 23.05.2003).

Наукові інтереси: конфліктив системі «вчитель-учень»; професійність сучасного вчителя (інтелігентність, толерантність та інші чесноти); проблеми творчої та обдарованої особистості (природа обдарованості та можливість її реалізації, соціальний запит творчої людини в умовах сьогодення); геронтопсихологія.

Авторка понад 40 публікацій. Основні з них: навчальний посібник з грифом МОН України «Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях» (2009), «Конфлікти в загальноосвітній школі» (2015), «Психологія творчості та обдарованості» (2018). Співавтор посібників «Психологія сім’ї (2008, 2009) (гриф МОН України), «Контрольні завдання з психологічних дисциплін» (2010); «Загальна психологія: теорія і практикум з грифом МОН України» (2011) (співавтор – С.О. Мисник), «Підготовка до державного екзамену з психології: навчально-методичний посібник» [заг. ред. Н. М. Ільїна] (2018).

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009), нагрудний знак «Відмінник освіти» (2014).

 

Детальніше...

Навчальні дисципліни кафедри

Загальна психологія з практикумом, вікова психологія, педагогічна психологія, вступ до спеціальності, історія психології, соціальна психологія, експериментальна психологія, психодіагностика, психологія сім’ї, етнопсихологія, психологія праці та вибір професії, зоопсихологія та порівняльна психологія, диференційна психологія, юридична психологія, психологія творчості та обдарованості, психологія управління, практикум з групової психокорекції, сексологія і психологія статі, психологія особистості, основи патопсихології, психолого-педагогічна терапія, психологічна служба в системі освіти, психологія вищої школи, основи психологічного консультування, основи психологічної корекції, основи транзактного аналізу, психологія конфлікту, основи психогігієни, психологія девіантної поведінки, психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, основи психодіагностики, психодіагностика спортивних здібностей, методика викладання психології у вищих навчальних закладах, геронтопсихологія, арт-терапія, психофізіологія, психолінгвістика, життєві кризи особистості, психологія виховного впливу, психологія стресу, конфліктологія.

Практики: ознайомлювальна, психодіагностична, психокорекційна, психоконсультативна, стажиська, науково-дослідна.

Це також виконання студентами наукових робіт: бакалаврських (ОКР «Бакалавр»), дипломних (ОКР «Спеціаліст»), магістерських (ОКР «Магістр»).

Наукові зв'язки кафедри психології

 • Кафедра співпрацює з Інститутом проблем виховання АПН України (директор - академік І. Д. Бех);
 • Інститутом психології ім. Г .С. Костюка АПН України (директор - академік С. Д. Максименко);
 • НПУ ім. М.П. Драгоманова (кафедра психології - проф. Л. В. Долинська; кафедра педагогіки і психології - проф. Ю. О. Приходько);
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка (кафедра практичної психології - проф. Г. К. Радчук);
 • Луганським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка (кафедра психології - проф. В. М. Чернобровкін);
 • Ніжинським національним університетом ім. М.В. Гоголя (кафедра загальної та практичної психології - проф. М. П. Папуча);
 • Волинським національним університетом (проф. Ж. В. Вірна, проф. Я. О. Гошовський);
 • Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника (проф. З. С. Карпенко, доц. М. Д. Белей);
 • Львівським державним університетом внутрішніх справ (доценти В. В. Карпенко, Н. А. Карпенко, І. В. Сулятицький);
 • Сумським державним педагогічним університетом (проф. С. Б. Кузікова);
 • Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка (кафедра психології - проф. М. В. Савчин);
 • Київським університетом імені Бориса Грінченка (директор Інституту педагогіки і психології - доц. В. І. Юрченко; доц. Ю. Ю. Савченко);
 • Хмельницькою гуманітарною академією (кафедра психології та педагогіки - доц. В. П. Вовк);
 • Барським педагогічним коледжем ім. М. Грушевського Вінницької області (директор - П. Н. Савчук);
 • Путивльським педагогічним коледжем (директор - Л. Б. Фомакін);
 • Брянським державним педагогічним університетом (Росія: проф. Н. В. Матяш).

Дочірні категорії