Факультет

педагогіки і психологіїНавчальні дисципліни кафедри

Загальна психологія з практикумом, вікова психологія, педагогічна психологія, вступ до спеціальності, історія психології, соціальна психологія, експериментальна психологія, психодіагностика, психологія сім’ї, етнопсихологія, психологія праці та вибір професії, зоопсихологія та порівняльна психологія, диференційна психологія, юридична психологія, психологія творчості та обдарованості, психологія управління, практикум з групової психокорекції, сексологія і психологія статі, психологія особистості, основи патопсихології, психолого-педагогічна терапія, психологічна служба в системі освіти, психологія вищої школи, основи психологічного консультування, основи психологічної корекції, основи транзактного аналізу, психологія конфлікту, основи психогігієни, психологія девіантної поведінки, психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, основи психодіагностики, психодіагностика спортивних здібностей, методика викладання психології у вищих навчальних закладах, геронтопсихологія, арт-терапія, психофізіологія, психолінгвістика, життєві кризи особистості, психологія виховного впливу, психологія стресу, конфліктологія.

Практики: ознайомлювальна, психодіагностична, психокорекційна, психоконсультативна, стажиська, науково-дослідна.

Це також виконання студентами наукових робіт: бакалаврських (ОКР «Бакалавр»), дипломних (ОКР «Спеціаліст»), магістерських (ОКР «Магістр»).