Наукові зв'язки кафедри психології

 • Кафедра співпрацює з Інститутом проблем виховання АПН України (директор - академік І. Д. Бех);
 • Інститутом психології ім. Г .С. Костюка АПН України (директор - академік С. Д. Максименко);
 • НПУ ім. М.П. Драгоманова (кафедра психології - проф. Л. В. Долинська; кафедра педагогіки і психології - проф. Ю. О. Приходько);
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка (кафедра практичної психології - проф. Г. К. Радчук);
 • Луганським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка (кафедра психології - проф. В. М. Чернобровкін);
 • Ніжинським національним університетом ім. М.В. Гоголя (кафедра загальної та практичної психології - проф. М. П. Папуча);
 • Волинським національним університетом (проф. Ж. В. Вірна, проф. Я. О. Гошовський);
 • Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника (проф. З. С. Карпенко, доц. М. Д. Белей);
 • Львівським державним університетом внутрішніх справ (доценти В. В. Карпенко, Н. А. Карпенко, І. В. Сулятицький);
 • Сумським державним педагогічним університетом (проф. С. Б. Кузікова);
 • Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка (кафедра психології - проф. М. В. Савчин);
 • Київським університетом імені Бориса Грінченка (директор Інституту педагогіки і психології - доц. В. І. Юрченко; доц. Ю. Ю. Савченко);
 • Хмельницькою гуманітарною академією (кафедра психології та педагогіки - доц. В. П. Вовк);
 • Барським педагогічним коледжем ім. М. Грушевського Вінницької області (директор - П. Н. Савчук);
 • Путивльським педагогічним коледжем (директор - Л. Б. Фомакін);
 • Брянським державним педагогічним університетом (Росія: проф. Н. В. Матяш).