Факультет

педагогіки і психологіїВикладачі кафедри психології

Завідувач кафедри:

 

Ільїна Ніна Михайлівна – кандидат психологічних наук,  доцент

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:«Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини Б.Ф. Баєва та І.О. Синиці)» (спеціалізована вчена рада Д. 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – 23.05.2003).

Наукові інтереси: конфліктив системі «вчитель-учень»; професійність сучасного вчителя (інтелігентність, толерантність та інші чесноти); проблеми творчої та обдарованої особистості (природа обдарованості та можливість її реалізації, соціальний запит творчої людини в умовах сьогодення); геронтопсихологія.

Авторка понад 40 публікацій. Основні з них: навчальний посібник з грифом МОН України «Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях» (2009), «Конфлікти в загальноосвітній школі» (2015), «Психологія творчості та обдарованості» (2018). Співавтор посібників «Психологія сім’ї (2008, 2009) (гриф МОН України), «Контрольні завдання з психологічних дисциплін» (2010); «Загальна психологія: теорія і практикум з грифом МОН України» (2011) (співавтор – С.О. Мисник), «Підготовка до державного екзамену з психології: навчально-методичний посібник» [заг. ред. Н. М. Ільїна] (2018).

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009), нагрудний знак «Відмінник освіти» (2014).

 

Викладачі кафедри:

Журавель Анна Василівна – кандидат психологічних наук, старший викладач

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Інтервізія як засіб підготовки майбутніх психологів до побудови професійної кар’єри» (спеціалізована вчена рада К 26.055.04 Київського національного торговельно-економічного університету. –  24.10.2014).

Наукові інтереси: психологічне консультування; психотерапевтичне консультування у методі Позитивної психотерапії (Positum-підхід Н. Пезешкіана); використання інтервізії при підготовці майбутніх психологів до консультативної роботи (як метод самопізнання, саморозвитку і самореалізації особистості); використання піскової та ігрової терапії у корекції емоційних та поведінкових розладів у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; екологія життєвого простору і вікові ресурси особистості; коучинг як інноваційна технологія розвитку особистості.

Авторка понад 15 публікацій. Співавтор посібника «Контрольні завдання з психологічних дисциплін» (2010).

Рисунок2

Євменова Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший викладач

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні бар'єри самореалізації жінки як політичного лідера» (спеціалізована вчена рада Д 26.457.01 Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. - 28.05.2015).

Наукові інтереси: гендерна психологія, політичне жіноче лідерство, бар’єри в самореалізації, психодрама та психотерапія, психологія травми.

Учасниця делегації мерів та депутатів для презентації досвіду роботи органів місцевого самоврядування України в Канаді.

Зинченко

 Зінченко Олександр Володимирович – кандидат психологічних наук, старший викладач

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Розвиток поняттєвого мислення підлітків у процесі інтернет-спілкування» (спеціалізована вчена рада Д.26.453.02 Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. –  29.11.2016).

Наукові інтереси: інтернет-спілкування, психологія впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес, методологія наукових досліджень у психології, історія психології.

Автор понад 40 публікацій, у тому числі, методичних рекомендацій «Інтернет-спілкування у навчанні та вихованні підлітків» (2016 р.). Співавтор методичного посібника «Методичні рекомендації до виконання психологічних завдань безвідривної практики (диференціація за напрямами підготовки)» (2012 р.), монографії «Категорія супроводу як соціально-педагогічна умова з обдарованими студентами» (2013 р.),  навчально-методичного посібника«Підготовка до державного екзамену з психології» [заг. ред. Н. М. Ільїна] (2018).

Мисник Світлана Олексіївна – асистент

Аспірантура НПУ ім. М.П. Драгоманова (2001–2004)

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Емоційна регуляція поведінки молодших школярів у процесі спілкування».

Наукові інтереси: загальна психологія; психологія вікового розвитку; психологія девіантної поведінки; етнопсихологія.

Авторка понад 10 публікацій. Співавтор посібників з грифом МОН України:«Психологія сім’ї» (2008, 2009); «Загальна психологія: теорія і практикум» (2011)(співавтор –  Н.М. Ільїна), а також «Контрольні завдання з психологічних дисциплін» (2010);«Ознайомлювальна (навчальна) практика в системі підготовки практичних психологів: методичні рекомендації» (2012).

Рябко Юрій Володимирович – викладач, практичний психолог ГНПУ ім. О. Довженка (з 2012 р.)

Аспірантура НПУ ім. М.П. Драгоманова (2004–2007)

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Сімейно обумовлене почуття провини у дітей молодшого шкільного віку».

Наукові інтереси: психологічне консультування; психотерапія; кінотренінг, проблеми інформаційно-психологічної безпеки особистості; просвітництво щодо здорового способу життя.

Автор понад 20 публікацій, посібника «Техніки і моделі психологічного консультування» (2012).  Співавтор посібників «Психологія сім’ї» (2008, 2009, 2015) (гриф МОН України), а також «Контрольні завдання з психологічних дисциплін» (2010), «Підготовка до державного екзамену з психології» (2018).

Носова Ірина Євгеніївна– асистент. Магістр спеціальності «Практична психологія» (2009).

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні особливості кризи дорослого віку».

Наукові інтереси: соціальна психологія, психологія праці та вибір професії, психологія сім’ї, історія психології кінця ХІХ – початку ХХ століття, життєві кризи особистості.

Авторка понад 10 публікацій, методичних рекомендацій «Психологічні завдання з педагогічної практики (для здобувачів освітнього ступеня «Магістр»)» (2017). Співавтор навчально-методичного посібника «Підготовка до державного екзамену з психології» (2018).

 Старший лаборант:

IMG 2216

Старченко Катерина Володимирівна – магістр спеціальності «Практична психологія» (2010).