Факультет

педагогіки і психологіїІсторичний дискурс

Кафедра психології, як науково-навчальний підрозділ університету, створена у 2011 році (з 1998 року це була кафедра психології та дошкільної педагогіки, з 2007 року – кафедра психології, яка започаткувала системну підготовку фахівців із спеціальності «Практична психологія»: ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»).

Свого часу на кафедрі працювали Іван Кіндратович Тарасенко (1985−1994 рр.) – кандидат психологічних наук, доцент, співавтор одного з перших у СРСР посібника з основ педагогічної майстерності / за ред. І. Зязюна, згодом – академіка НАПН України); Володимир Іванович Тютюнник (1985−1993 рр.): зараз – доктор психологічних наук, професор Новгородського педагогічного університету (Росія); Ганна Андріївна Кириленко (1960−1999рр.) – доцент, кандидат біологічних наук, Віра Олександрівна Озольс (1989 – 1994 рр.) – доцент, кандидат педагогічних наук; Наталія Володимирівна Карпенко (1985 – 2008 рр.) – доцент, кандидат психологічних наук; Катерина Семенівна Дрозденко (1976 – 2013 рр.) – доцент, кандидат психологічних наук.

Пріоритетні навчально-методичні завдання кафедри: удосконалення змісту та викладання навчальних дисциплін, поєднання КМСОНП із випробуваними історичним часом вітчизняними методами навчання, впровадження мультимедійних засобів навчання; наукові – дисертаційні дослідження, видання підручників і посібників, розробка наукових проектів (університетський рівень; державний та євроінтеграційний рівні).

Авторські дослідження викладачів сконцентровані навколо теми кафедри: «Формування психологічної готовності педагога та професійної компетентності практичного психолога до педагогічної діяльності». У її пізнавальному руслі функціонує передусім такий науковий напрям як «Психологія кризового розвитку особистості».