Факультет

педагогіки і психологіїІнформація про кафедру

Спеціальність «Соціальна педагогіка» було відкрито на факультеті педагогіки і психології у 2007 році, навчальний процес якої забезпечувала кафедра соціальної педагогіки під керівництвом кандидата педагогічних наук Тюльпи Т.М. у складі факультету педагогіки і психології. У 2009 підрозділ перейменовано на кафедру соціальної педагогіки і практичної психології, яку очолила Людмила Іванівна Міщик доктор педагогічних наук, професор, визнаний фахівець із соціальної педагогіки, автор численних підручників, навчальних посібниківта монографій із соціальної педагогіки. Із 2010 – 2012 рр. кафедра функціонувала під назвами загальної і соціальної педагогіки, загальної і соціальної педагогіки та психології. У 2014 р. кафедру на чолі із Міщик Л.І. реорганізовано на кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи є випусковою. Викладачами кафедри здійснюється підготовка спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальністю «Соціальна педагогіка» (спеціалізація «Практична психологія»), та бакалавр за напрямом підготовки «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання.

На кафедрі працює 16 науково-педагогічних працівника, серед яких на постійній основі або на засадах внутрішнього суміщення – 11 осіб та за сумісництвом – 6. Докторів наук, професорів – 2 особи, з них на штатній основі – 1 особа, 4 кандидати наук, з них 3 на штатній основі. 1 старший викладач та 9 викладачів кафедри – без наукового ступеня, проте всі вони працюють над кандидатськими дисертаціями.

Основною метою роботи кафедри є здійснення науково-педагогічної й організаційно-технологічної діяльності, яка спрямована на процес підготовки студентів соціальної сфери діяльності до реалізації інноваційних технологій у процесі соціально-педагогічної і навчально-виховної діяльності в умовах соціокультурного середовища педагогічного вищого навчального закладу, з урахуванням суспільних вимог, потреб практики, споживачів освітніх і соціально-педагогічних послуг.Сфера діяльності кафедри охоплює питання теорії, методики та технологій соціально-педагогічної діяльності й соціальної роботи в Україні та в зарубіжних країнах, соціалізації особистості, організації соціально-педагогічної роботи з різними соціальними групами та організації діяльності соціальних служб, планування науково-педагогічних досліджень, які створюють підґрунтя для ефективного засвоєння спеціальних дисциплін соціально-педагогічного та соціологічного спрямування, а впрактичній підготовці – сприяють формуванню професійної готовності студентів до соціальної сфери діяльності, спонуканню їхньої комунікативної активності, ефективності навчальної діяльності, розвитку умінь і навичок соціально-педагогічної діяльності, що дасть їм можливість ефективно працювати в якості соціальних педагогів ісоціальних працівників в освітніх закладах, соціальних установах, зокрема, сільської місцевості.

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.05— соціальна педагогіка. Усього на кафедрі навчається 3 аспірантів. Науковою роботою аспірантів керують професор Міщик Л.І. та доцент Тюльпа Т.М.