ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

   На кафедрі працює 9 науково-педагогічних працівників, серед яких на постійній основі – 5 осіб та на засадах внутрішнього суміщення – 4. Докторів наук, професорів – 1 особа; 2 кандидати наук, доценти; 2 старші викладачі, та 4 викладачів кафедри – без наукового ступеня, проте всі вони працюють над кандидатськими дисертаціями.

Завідувач кафедри

Міщик Л.І

Міщик Людмила Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Почесні нагороди. Відмінник освіти (посвідчення 29807), почесний знак ім. О.Сухомлинського (Посвідчення № 181, наказ 183-6 від 09 березня 2006 р.).

Тема дисертації: «Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу».

Захищена дисертація на засіданні спеціалізованої вченої ради у 1997р. в національному університеті імені Т.Шевченка, м. Київ (посвідчення №29807, наказ 76-К від 12 лютого 1998р.)

Коло наукових інтересів. Проблеми соціальної педагогіки і соціальної роботи в процесі суспільних трансформацій; методологія і практика підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах інноваційних змін в освіті. Особливості соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми та молоддю; європейський досвід соціально-педагогічної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі інклюзивного навчання.

 

Тюльпа Т.М

Тюльпа Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент  

Тема дисертації: «Розвиток теорії і практики естетичного виховання в Україні (1917-1937 рр.)». Захищена дисертація на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харьківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, 6 квітня 2005 року.

Коло наукових інтересів. Проблеми соціалізації студентської молоді в умовах соціокультурного простору у ВНЗ.

 

Корнієнко Т.М

Корнієнко Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2010 р.

Тема дисертації: «Організація дозвілля школярів у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)».

Захищена дисертація на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, 21 червня 2011 року.

Коло наукових інтересів. Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля, методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями, методика організації волонтерського руху, соціальний супровід сім`ї та клієнта.

 

Термоса І.О

Термоса Ірина Олександрівна

кандидат економічних наук, старший викладач

В 2017 р. здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності.

Тема дисертації: «Формування корпоративної реструктуризації сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації економіки».

Коло наукових інтересів. Проведення дефінітивного аналізу реструктуризації та корпоративної реструктуризації економіки; вивчення стану аграрного ринку Сумської області та України; дослідження селективного аналізу економічних категорій «конкуренція», «конкурентоспроможність»; визначення конкурентостійкості аграрної продукції ринку Сумської області (олійні культури); запровадження інноваційних технологій у формуванні конкурентоспроможності виробництва ріпаку сільськогосподарськими підприємствами.

 

 

Панченко С.П

Панченко Світлана Петрівна

 старший викладач

Закінчила аспірантуру Інституту соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ. 2009р.)

Тема дисертації: «Соціально-виховуюче середовище як умова запобігання жорстокого поводження з дітьми в сім`ї» (дата затвердження теми дослідження в координаційній раді 22 квітня 2008 р.).

Коло наукових інтересів. Соціальна профілактика негативних соціальних явищ, захист дитинства, застосування в роботі волонтерів і соціальних гувернерів декоративно-прикладного мистецтва.

 єтроа О.Д

Вєтрова Ольга Дмитрівна

асистент 

Закінчила аспірантуру Глухівського національного педагоігчного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка» у 2013 році.

Тема дисертації: «Соціально-педагогічні засади взаємодії сім’ї і школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку». 

Коло наукових інтересів. Забезпечення соціального педагоігчних умов для розвитку творчої обдарованості дітей молодшого шкільного віку.

 

Курант О.Є

Курант Оксана Євгенівна

 асистент

Закінчила Національний педагогічний університету ім. М.П.Драгоманова у 2014 році за спеціальністю «Менеджер соціальної роботи». З 2018 р. навчається в аспірантурі Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

Тема наукового дослідження: "Формування готовності до соціальної активності засобами коучингу в майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей".

 

Конопля К.Г

Єгорова Ксенія Григорівна

асистент

В 2017р. закінчила аспірантуру Глухівського НПУ ім. О. Довженка за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем».

Коло наукових інтересів. Проблеми професійної готовності соціальних працівників; діти молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем  як об’єкт соціально-реабілітаційної роботи; дослідження організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем. 

 

Копия IMG 20170929 095010

Корчова Анна Сергіївна 

старший лаборант