"Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень"

Відповідно до наказу «Про проведення звітної науково-практичної конференції молодих учених та студентів», 23-24 квітня 2019 р. було проведено конференцію «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень». На пленарному та секційному засіданнях факультету педагогіки і психології магістранти та студенти спеціальностей соціальна педагогіка, соціальна робота і психологія висвітлили результати наукових досліджень, визначивши при цьому їх мету та завдання, розкривши найважливіші, актуальні пункти. Керівник пленарного засідання д. пед. наук, проф, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Міщик Л.І. відмітила належну теоретичну підготовку студентів до участі в конференції, та запропонувала оформити доповіді студентів у вигляді наукових статей у VІІ випуску збірника наукових праць факультету педагогіки і психології «Студентські наукові обрії».

Варто зазначити, що засідання студентської  наукової конференції пройшло організовано, на належному рівні.