Факультет

педагогіки і психологіїНавчальні дисципліни, вивчення яких забезпечує кафедра

Адаптація випускників шкіл-інтернатів
Актуальні проблеми соціальної педагогіки і соціальної роботи в Україні
Актуальні проблеми соціальної політики
Вступ до фаху
Деонтологія


Дисципліни спеціалізації
Економіка
Економіка фізичної культури і спорту
Економічні основи соціальної роботи
Етнопедагогіка
Історія педагогіки
Історія та теорія соціальної роботи
Менеджмент у фізичній культурі і спорті
Методи і організація соціальних досліджень
Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін
Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах
Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту
Організація соціально-педагогічної роботи в соціальних та виховних закладах:
- Соціально-педагогічна профілактика правопорушень
- Соціально-педагогічна робота в закладах освіти
- Менеджмент соціально-педагогічної роботи
Основи дефектології та логопедії
Основи корекційної педагогіки
Основи педагогічної майстерності
Основи соціально-педагогічних досліджень
Педагогіка
Прикладні методики в соціальній роботі
Профорієнтологія
Соціальна і демографічна статистика
Соціальна молодіжна політика
Соціальна педагогіка:
- Етика соціально-педагогічної діяльності
- Людина у сучасному соціумі
- Основи соціально-правового захисту особистості
- Педагогічна геронтологія
- Соціалізація особистості
Соціальна педагогіка і технології соціально-педагогічної роботи
Соціальна політика в Україні
Соціальна профілактика
Соціальна робота з різними групами клієнтів
Соціальне інспектування
Соціологія девіантної поведінки
Соціологія сім'ї та молоді
Спеціалізовані служби в соціальній сфері
Спецкурс соціально-педагогічного циклу
Теорія і технології роботи з різними соціальними групами:
- Методика організації волонтерського руху
- Організація діяльності державних і спеціалізованих служб
- Організація і методика проведення соціально-педагогічного тренінгу
- Організація роботи з різними соціальними групами
- Соціальний супровід клієнта
- Технології роботи за місцем проживання
Теорія та методика соціального виховання:
- Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
- Методика соціально-виховної роботи
- Основи сценарної роботи соціального педагога
- Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля
- Теорія та історія соціального виховання
Технології соціальної роботи
Технології соціально-педагогічних досліджень
Технології соціально-педагогічної роботи:
- Соціальний супровід сім'ї
- Технології роботи соціального гувернера
- Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах