Факультет

педагогіки і психологіїНауково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за пріоритетними напрямами соціальної педагогіки і соціальної роботи.

     Під керівництвом викладачів кафедри студенти факультету відпрацьовують соціально-педагогічні технології, методику соціально-психологічного консультування; набувають досвіду практичної роботи на базі загальноосвітніх шкіл-комплексів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, службах міського та районного управління соціального захисту населення, навчально-виховних комплексах за місцем проживання, допомагають благодійним організаціям і фондам. Взаємовигідне співробітництво допомагає зблизити теорію з практикою.

     Кафедра підтримує наукові зв'язки з факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України. Зокрема, із Чернігівським національним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С.Макаренка, Харківською гуманітарно-педагогічною академією та Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи започаткувала роботу над комплексним проектом «Підготовка майбутнього соціального педагога до соціально-педагогічної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі інклюзивного навчання».

     Поряд із цим, кафедрою налагоджені контакти з Міжнародною академією соціальної роботи» (м. Київ) щодо співпраці в питаннях розвитку соціальної роботи як галузі практичних та теоретичних наукових досліджень.

   Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи тісно співпрацює з Університетом прикладних наук Цитау-Герліц (Німеччина). Результатом роботи є щорічне проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів за участю німецьких колег.

     Колектив кафедри співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами та соціальними службами. 

     На кафедрі організована робота студентських проблемних груп та наукових гуртків «Інклюзивна освіта: реалії і сьогодення», «Соціалізація особистості: проблеми та пошуки», «Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми в закладі освіти», «Проблеми організації дозвілля молоді», «Професійне зростання майбутнього педагога», «Пошукачі», «Соціально-педагогічна діяльність з обдарованими дітьми і молоддю в закладах освіти», «Застосування профілактичних технологій у роботі соціального педагога», «Лідерсько-комунікативні технології у професійній орієнтації», «Арт-терапія від А до Я», «Інформатизація населення про соціальні та реабілітаційні послуги», «Дебатна майстерність соціальних педагогів та соціальних працівників». Студенти-гуртківці беруть участь у численних наукових конференціях різного рівня.